پاسخ درسهایی از قرآن 16 آذر 96


1- در نماز کدام امر باعث بطلان نماز می‌شود؟
الف) تندخواندن
ب) تلفظ نادرست (صحیح) ✅✅
ج) دیروقت خواندن

2- کلاغ، چه چیزی را به انسان اولیه آموخت؟
الف) حمایت از خانواده
ب) اتحاد گروهی
ج) دفن مردگان (صحیح) ✅✅

3- بر اساس روایات، چه امری ارزش به خطر افتادن جان و هجرت را دارد؟
الف) احسان به والدین
ب) علم آموزی (صحیح) ✅✅
ج) هر دو مورد

4- آیه 102 سوره آل عمران بر چه امری تأکید دارد؟
الف) رعایت حق تقوا (صحیح) ✅✅
ب) تقوا به مقدار استطاعت
ج) تلاوت به مقدار امکان

5- درون مایه بحث این هفته چه بود؟
الف) علم مفید
ب) کسب مهارت
ج) هر دو مورد (صحیح) ✅✅

جواب های این هفته به ترتیب از راست به چپ :

ب - ج - ب - الف - ج
منبع : پاسخ و جواب سوالات درسهایی از قرآن |پاسخ درسهایی از قرآن 16 آذر 96
برچسب ها : صحیح ,پاسخ درسهایی