پاسخ درسهایی از قرآن 9 آذر 96


1- در سوره عبس، چه امری مذمت شده است؟
الف) بی احترامی به نابینا (صحیح) ✅✅
ب) کفر نابینا
ج) نفاق نابینا

2- اولین زائر قبر امام حسین علیه السلام چه کسی بود؟
الف) محمد بن حنفیه
ب) عبد الله بن زینب
ج) جابر بن عبد الله انصاری (صحیح) ✅✅

3- مبنای کیفر و پاداش الهی چیست؟
الف) داده‌های الهی
ب) توان آدمی
ج) هر دو مورد (صحیح) ✅✅

4- عدل خداوند تابع کدام صفت الهی است؟
الف) قدرت الهی
ب) حکمت الهی (صحیح) ✅✅
ج) رحمت الهی

5- بر اساس روایات، شرط اصلی استجابت دعا چیست؟
الف) کار و تلاش (صحیح) ✅✅
ب) نماز و نیایش
ج) امید و آرامش

جواب های این هفته به ترتیب از راست به چپ :

الف - ج - ج - ج - ب
منبع : پاسخ و جواب سوالات درسهایی از قرآن |پاسخ درسهایی از قرآن 9 آذر 96
برچسب ها : الهی ,صحیح ,پاسخ درسهایی