پاسخ درسهایی از قرآن 2 آذر 96


1- چه امری سبب تحمل سختی‌ها در زندگی می‌شود؟
الف) نظارت الهی
ب) پاداش الهی
ج) هر دو مورد (صحیح) ✅✅

2- بر اساس قرآن، نشانه اخلاص در عمل چیست؟
الف) نخواستن مزد و پاداش
ب) نخواستن تشکر و سپاس
ج) نخواستن مزد و سپاس (صحیح) ✅✅

3- آیه 94 سوره نساء بر کدام ویژگی دنیا تأکید دارد؟
الف) اندک بودن
ب) ناپایدار بودن (صحیح) ✅✅
ج) بی‌ارزش بودن

4- در کدام دعا، از جانب مؤمنین و مؤمنات به امام زمان علیه السلام سلام می‌دهیم؟
الف) دعای عهد (صحیح) ✅✅
ب) دعای ندبه
ج) دعای فرج

5- بر اساس قرآن، چه کسانی از جزع و فزع در مشکلات دوری می‌کنند؟
الف) نمازگزاران (صحیح) ✅✅
ب) دانشمندان
ج) مجاهدان


جواب های این هفته به ترتیب از راست به چپ :

ج - ج - ب - الف - الف
منبع : پاسخ و جواب سوالات درسهایی از قرآن |پاسخ درسهایی از قرآن 2 آذر 96
برچسب ها : صحیح ,دعای ,نخواستن ,اساس قرآن، ,پاسخ درسهایی