پاسخ درسهایی از قرآن 25 آبان 96


1- آغاز و پایان اذان، بر چه امری تأکید دارد؟
الف) توحید (صحیح) ✅✅
ب) نبوت
ج) قیامت

2- امام رضا علیه السلام، چه کاری را مانند نمازهای یومیّه مقید بود؟
الف) روزه گرفتن
ب) انفاق کردن
ج) مسواک زدن (صحیح) ✅✅

3- آیه 24 سوره انفال به چه امری اشاره دارد؟
الف) اجابت دعوت پیامبر (صحیح) ✅✅
ب) استجابت دعای مؤمنان
ج) استجابت دعای نیازمندان

4- در روایات، چه تعبیری درباره انسان‌های بی‌تفاوت به کار رفته است؟
الف) مشرک
ب) مرده (صحیح) ✅✅
ج) منافق

5- آیه آخر سوره فتح، بر کدام ویژگی یاران رسول خدا اشاره دارد؟
الف) مقاوم در برابر دشمنان
ب) مهربان نسبت به مؤمنان
ج) هر دو مورد (صحیح) ✅✅


جواب های این هفته به ترتیب از راست به چپ :

الف - ج - الف - ب - ج
منبع : پاسخ و جواب سوالات درسهایی از قرآن |پاسخ درسهایی از قرآن 25 آبان 96
برچسب ها : صحیح ,دارد؟ ,استجابت دعای ,اشاره دارد؟ ,پاسخ درسهایی