پاسخ درسهایی از قرآن 11 آبان 96


1- آیه 98 سوره کهف، به کدام بنا اشاره دارد؟
الف) سدّ ذوالقرنین (صحیح) ✅✅
ب) کعبه و مسجد الحرام
ج) مسجد قبا در مدینه

2- قرآن درباره نحوه برخورد با اخبار تأیید نشده چه دستوری می‌دهد؟
الف) انتشار در میان مردم
ب) سکوت در برابر آن
ج) ارجاع به کارشناسان (صحیح) ✅✅

3- دلیل سکوت هارون در برابر گوساله پرستی چه بود؟
الف) ترس از قتل
ب) ترس از تفرقه (صحیح) ✅✅
ج) ترس از کفر

4- آیه دوم سوره حشر به کدام امداد غیبی اشاره داد؟
الف) نزول فرشتگان
ب) طوفان شن
ج) ترس در دل دشمن (صحیح) ✅✅

5- آیه 9 سوره قلم به کدام آرزوی دشمن اشاره دارد؟
الف) سازش و نرمش (صحیح) ✅✅
ب) کفر و نفاق
ج) شکست و نابودی


جواب های این هفته به ترتیب از راست به چپ :

الف - ج - ب - ج - الف
منبع : پاسخ و جواب سوالات درسهایی از قرآن |پاسخ درسهایی از قرآن 11 آبان 96
برچسب ها : صحیح ,اشاره ,کدام ,سوره ,قرآن ,اشاره دارد؟ ,پاسخ درسهایی